שם משתמש:
סיסמא:
עוד לא פתחת משתמש באתר ? להרשמה מיידית בחר/י:
אני בת וברצוני להירשם לאתר ! | אני בן וברצוני להירשם לאתר !

מערכת הבלוגים של העיר הוירטואלית


אפשרויות ניהול
את/ה צריכ/ה להיות מחוברת לעיר הוירטואלית כדי להשתמש במערכת הבלוגים.
בלוגים - עמוד ראשי
הרשמה לאתר

בלוגים אחרונים
* היכולת החשובות שמציג סקייטבורד חשמלי באיכות גבוהה
* 5 יתרונות מעולים בשימוש של חברת ניקיון
* עבודה לנוער בחופש הגדול / עבודה לנוער בקיץ
* נערת לווי - פנטזיה או לא? מה האמת?
* איך להתחיל עם בחורה בפייסבוק - שלושה טיפים שאתם חייבים ליישם
* חדרי בריחה לילדים - לאתגר את הילדים שלכם
* איחור
* 3 הפחדים הגדולים ביותר במערכת זוגית
* הצד האפל של עולם הדוגמניות
* כולנו מכירים את החופש הגדול- איך וכיצד לחסוך?
* משחקים בחדרי בריחה
* השכרת וילות בחול
* מה זה וילה בכלל
* לעמוד על שלנו במקומות עבודה
* מלחמת העולם השלישית.
המנורה (צפיות: 111)

פוסט זה נכתב על ידי stardust chan ב10/01/2017 17:59:43

בין כלי המקדש תופסת המנורה מקום חשוב ומכובד בספרות חז"ל. "אנו מוצאים בהרבה מקומות צוה הקב"ה על הנרות והדלקתן"[1]עבודת המנורה, כך עולה, חשובה אף יותר מעבודת הקורבנות[2]: "למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש ברוך הוא: חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות". ובגמרא: "עדות היא לבאי עולם, שהשכינה שורה בישראל"[3]. הלכות רבות תלויות במנורה ומהם נמצאים בכל סוגי הספרות התורנית.

במניין המצוות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מצוות עשיית המנורה נאמרה מפורש בתורה:

Cquote2.svg

וְעָשִׂיתָ מְנֹרַת זָהָב טָהוֹר מִקְשָׁה תֵּעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה יְרֵכָהּ וְקָנָהּ גְּבִיעֶיהָ כַּפְתֹּרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ מִמֶּנָּה יִהְיוּ:

Cquote3.svg
– ספר שמותפרק כ"הפסוק ל"א

ואולם, לא נמנית על ידי מוני המצוות כמצווה מיוחדת בין תרי"ג מצוות, כשם שלא נמנו אף שאר כלי המקדש. הרמב"ם כלל את עשיית הכלים במצוות בנין בית הבחירה, שהוא "כולל מינים רבים, שהם המנורה והשולחן והמזבח וזולתם כולם מחלקי המקדש והכל יקרא מקדש"[4]. אף בספר החינוך נכתב: "לבנות בית לשם ה´... וזאת המצווה כוללת עמה הכלים הצריכים בבית אל העבודה, כגון המנורה וכל שאר הכלים כולם". אך לעומתם הרמב"ן, שחלק על דעת הרמב"ם, טען שעשיית המנורה נכללת בכלל מצוות הדלקת הנרות, וכן עשיית השולחן בכלל מצוות לחם הפנים. כלומר שהכלים הם הכשר המצוות התלויות בהם .

החומר[עריכת קוד מקור | עריכה]

החומר של המנורה מפורש: "זהב טהור". ולכתחילה, כשיש אפשרות לכך, אכן נעשית מזהב. ואולם, נחלקו תנאים האם הזהב מעכב אף בדיעבד. בברייתא אחת נאמר (מסכת מנחות כח ב):

Cquote2.svg

מנורה היתה באה מן העשת, מן הזהב, עשאה של כסף - כשרה, של בעץ (בדילרש"י) ושל אבר ושל גיסטרון רבי פוסל, ור´ יוסי ברבי יהודה מכשיר, של עץ ושל עצם ושל זכוכית, דברי הכל פסולה

Cquote3.svg
 

ואילו בברייתא אחרת (שם):

Cquote2.svg

אין לו זהב מביא אף של כסף של נחשת של ברזל ושל בדיל ושל עופרת, רבי יוסי ברבי יהודה מכשיר אף בשל עץ.

Cquote3.svg
 

בגמרא ביארו את טעמי המחלוקת בין התנאים לפי מדרשי המקראות על פי המידות שהתורה נדרשת בהן כך שלפי הברייתא הראשונה לדעת רבי יש צורך ב"דבר חשוב" דווקא: זהב, או כסף (שאחר הזהב הוא הראשון בחשיבות, חידושי הרשב"א) ולר´ יוסי כשרים כל מיני המתכת. לפי הברייתא השנייה, לדעת רבי כל מתכת כשרה ואילו לדעת ר´ יוסי כל דבר כשר, מלבד חרס ("שהוא פחות מכל הכלים ואינו ראוי אפילו למלך בשר ודם",רש"י). להלכה פסק הרמב"ם: דווקא מתכת; של עץ או עצם או אבן או של זכוכית - פסולה[5].

הצורה

ורתה של המנורה אף היא מפורשת בתורה (שמותכ"הל"א-מ´): גביעים כפתורים ופרחים לפי הסדר המפורט שם. "הגביעים דומין לכוסות אלכסנדריאה שפיהן רחב ושוליהן קצר. והכפתורים כמין תפוחים כרותיים שהן ארוכין מעט כביצה ששני ראשיה כדין. והפרחים כמו פרחי העמודים שהן כמין קערה ושפתה כפולה לחוץ"[6]. בגוף המנורה היו ארבעה גביעים וחמישה כפתורים ושלושה פרחים, ושישה קנים יוצאים מהמנורה, שלושה מצד זה ושלושה מצד זה, ובכל קנה שלושה גביעים וכפתור ופרח[7]. "נמצאת כל הגביעים שנים ועשרים. והפרחים תשעה. והכפתורים אחד עשר. וכולן מעכבין זה את זה ואפילו חסר אחד מן. השנים וארבעים מעכב את כולן"[8][דרושה הבהרה]. פרט נוסף שהצריכה תורה: "ובמנורה ארבעה גביעם משוקדים כפתוריה ופרחיה". ונפל ספק: "גביעים משוקדים" או "משוקדים כפתוריה ופרחיה" - זהו אחד מחמישה מקורות שאין להם הכרע[9]. מטעם זה פסק הרמב"ם לחומרא: "הכל משוקדים"[10]. המשנה למלך תמה: הספק הוא רק על המשוקדים שבפסוק של המנורה, אבל לא בפסוק של קני המנורה. שם אין להסתפק: "שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח. ה"משוקדים" מוסב על הגביעים בלבד[11].

מדרשות הפסוקים למדו בגמרא[12], שהבדל יש בין מנורה של זהב לשל שאר מיני מתכת: "באה זהב באה גביעים כפתורים ופרחים, אינה באה זהב אינה באה גביעים כפתורים ופרחים". מלשון רש"י ("אינה צריכה לבוא גביעים" וכו´) נראה שאין זה אלא קולא, אבל אם רוצים לעשות גביעים כפתורים ופרחים בשאר מתכות, עושים. אולם המשנה למלך הוכיח מלשון הרמב"ם שסובר, שלכתחילה אסור לעשות גביעים וכו´ במנורה של שאר מתכות[13].

לגבי צורת קני המנורה - מעוגלים או אלכסוניים - ראו בהמשך הערך

עשייתה[עריכת קוד מקור | עריכה]

בתורה נקבע דין מיוחד לעשייתה של המנורה: "מִקְשָׁה תֵּעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה". ופירש רש"י[14]:

Cquote2.svg

שלא יעשנה חוליות, ולא יעשה קניה ונרותיה איברים איברים, ואחר כך ידביקם כדרך הצורפין, אלא כולה באה מחתיכה אחת, ומקיש בקורנס וחותך בכלי האומנות ומפריד הקנים אילך ואילך. "מקשה" תרגומו נגיד, לשון המשכה שממשיך את האיברים מן העשת לכאן ולכאן בהקשת הקורנס, ולשון מקשה מכת קורנס, כמו (דניאלה´ו´) ´דא לדא נקשן´.

Cquote3.svg
 

וכן בתוספתא[15]: "מנורה אין כשרה אלא מן העשת (´עשייתה חתיכה שלמה ומכה בקורנס עד שיצאו ממנה כל כליה´[16][דרושה הבהרה]) עשאה מן הגרוטאות פסולה (´זהב שבור´)". ודין נוסף במקשה: שלא תהיה חלולה[17]. אף דין המקשה עצמו, תלוי בחומר ממנו נעשית המנורה - זהב או מתכת אחרת: "באה זהב באה מקשה, אינה באה זהב אינה באה מקשה"[18]. הרמב"ם חילק בין שני המובנים של מקשה. חלולה כשרה בשאר מיני מתכת ושל גרוטאות פסולה לעולם[19].

משקלה[עריכת קוד מקור | עריכה]

שלא כבשאר כלי המקדש, קבעה התורה משקל מסוים למנורה - ככר[20]. וכתב רש"י: "שלא יהיה משקלה עם כל כליה אלא ככר לא פחות ולא יותר". והמנחת חינוך הביא ראיה לדברי רש"י מהגמרא במנחות[21]: "עשר מנורות עשה שלמה וכל אחת ואחת הביא לה אלף ככר זהב והכניסוהו אלף פעמים לכור והעמידוהו על ככר". ועוד: "מעשה והייתה מנורת בית המקדש יתירה על של משה בדינר זהב קורדיקיני והכניסוה פ´ פעמים לכור והעמידוה על ככר"[22]. מכאן שעשו תחבולות שונות כדי שלא תהיה יותר מככר.

הרבי מגור דן האם נדרש שעשיית המנורה תהיה מככר מצומצם של זהב, או שהמנורה העשויה, אחר שנגמרה, תהיה משקלה ככר (אף על פי שבמהלך עשייתה היה יותר מכך). מלשון הפסוק "ככר זהב יעשה אותה" משמע שכבר מזמן עשייתה. ואולם מאותו מעשה הנזכר בגמרא במנחות הוכיח שאפשר לתקנה אחרי כן ולהעמידה על ככר[23][דרושה הבהרה]. ונחלקו תנאים האם הנרות אף הם באו מהככר של המנורה או שהיו כחוליות מן החוץ, מחוברים למנורה, ומסלקם ומניחם בשעת הצורך[24]. ההלכה: " הנרות קבועין במנורה והם מכלל הככר"[25]מילות מפתח: מנורת ישראל


העיר הוירטואלית:
אודות
תנאי שימוש
פירסום + יצירת קשר
מאגרי תוכן גדולים:
הורדות
משחקי רשת
סרטים וסדרות
תוכן מבוסס גולשים:
בלוגים בחינם
בניית אתר בחינם
קבוצות לפי נושאים
ארכיונים גדולים:
פורומים
סירטונים
תבניות וורדפרס
קישורים והמלצות:
מפת האתר
משחקים לילדים
משחקי בנות
משחקים
אינדקס עסקים
ייעוץ לילדים
עיר הספרים

eXTReMe Tracker